Dating alpabetong filipino

Ito ay ilan lamang sa mga tanong na pumapasok sa ating isipan tuwing tayo ay nakaririnig ng mga Pilipinong bihasang-bihasa sa pagsasalita ng wikang banyaga.

Humahantong pa nga sa isang pagkakataon na kung saan tayo mismo ang nagiging banyaga sa sarili nating wika.

Ang mga titik ay kumakatawan sa isang tunog na pasalita.

Ito ay binubuo ng mga patínig o bokáblo at mga katínig o konsonánte.

Ang alpabetong Filipino ay binubuo ng 28 na titik na may katawagan sa tulad sa wikang Ingles, maliban sa Ññ /enje/.

Ang ABAKADA o ang lumang alpabeto ng mga unang bahagi ng ika-20 siglo ay may mas kaunting katinig.

Ang abakada ay naging alpabeto ng wikang Tagalog at ng Wikang Pambansa na Batay sa Tagalog ayon sa mungkahi ng pagsasakatutubo ni Rizal.

Sa paglabas ng Ortograpiyang Pambansa noong 2014, ang dáting 8 titik na hindi pa naidagdag ay sa ngayong pinangalanang opisyal. Ito ay isang malaking hakbang na idagdag ang mga titik na ito upang gawing modernisado ang sistemang panulat na ito at upang mapangalagaan ang mga katutubong wika sa Pilipinas.Maraming naidagdag nga mga salita ang mga Kastila at naidagdag ang /e/ at /o/ sa kalayunan.Bagaman, kahit sa kasalukuyan ang /i/ at /e/ at ang /u/ at /o/ ay naiipagpalit-palit.Bago dumating ang mga Espanyol, ang karamihan ng mga wika ng Pilipinas ay sinusulat na gamit ang talapantigan ng Baybayin.Ang mga Espanyol ay ipinakilala ang Latin na Panitik sa Pilipinas.

Leave a Reply

 1. sexdating sneek 08-Oct-2019 15:41

  Dating lovers you are just a click away from meeting beautiful men and women, the to be love of your life.

 2. dating romance friends friendship date 17-Oct-2019 01:42

  e Harmony is hardly neutral when it comes to finding that special Swiss single with the help of our patented system, designed to find the very best quality matches for you in this small but varied country.

 3. Chat line for bisexuals 22-Sep-2019 12:50

  This hasn't been my experience; I have only heard of this phenomenon on Reddit.

 4. black geeks dating 10-Oct-2020 08:13

  This pretty much sums up everything you need to know about our site.

 5. harmony remote not updating 01-Jul-2020 20:50

  Finally, we work hard to protect our users and our models.

 6. Gratis s a seks live streaming adult cam mobile 17-Oct-2020 10:50

  Join eharmony today and ensure your first meeting has that 'wow' moment.